Logare Membri

rares@astraining.ro | Tel: 0722 191 368  |     Persuasion Elite

PBP este programul de training de 2 zile în care dobânde?ti cele 6 abilit??i

Prima franciz? de training din România, cu autor autohton

Un program de training dezvoltat de Andy Szekely  

 

Salut,

Sunt Andy Szekely, autorul primei francize de training autohtone. În ultimii 15 ani am avut ocazia s? creez un sistem de instruire care antreneaz? oameni de vânz?ri, manageri, lideri de echipe, negociatori ?i influen?atori de business într-un mod foarte practic.

Premisa de la care a plecat este foarte simpl?:

Sunt 5 competen?e cheie pe care trebuie s? le st?pâneasc? orice om care influen?eaz?, indiferent c? lucreaz? în vânz?ri, c? e manager sau negociator.

Dac? antrenezi o singur? competen?? a influen??rii cu 50% ,(de exemplu abilitatea de argumentare) î?i cre?ti puterea de convingere cu … cei 50%

Dac? îns? î?i dezvol?i fiecare dintre cele 5 arii cheie ale influen??rii cu câte 15 %, practic î?i vei dubla puterea de convingere.

Iat? calculul:

1*1*1*1,5*1 = 1,5

1,15 * 1,15 * 1,15 * 1,15 * 1.15 = 2,01

Aceasta dublare se poate realiza foarte u?or printr-un training de 2 zile urmat de un sistem de înv??are cu CD-uri audio care dureaz? 10 s?pt?mâni.

Te invit s? cite?ti în continuare ce con?ine acest training ?i s? evaluezi cât de relevant este el pentru tine!

Andy Szekely
fondator: PBP training

 

Ce spun participan?ii la trainingul Powerfull Business Persuasion

 

 

Participan?ii la acest program de training se pot a?tepta la urm?toarele rezultate:

 

Pe termen scurt:

Pe termen scurt:

 • Realizeazi mai multe vânzari
 • Primesc mai pu?ine obiec?ii de la clien?i ?i colaboratori
 • Sunt mult mai aten?i la semnalele nonverbale ale interlocutorilor
 • Obtin mult mai usor mai multe intilniri
 • Se simt mai confortabil in relatiile cu ceilalti
 • ?tiu s? structureze rapid o prezentare conving?toare
 • Câstig? simpatia celor din jur in primele minute ale intilnirii
 • î?i men?in un nivel foarte ridicat al stimei de sine, ceea ce le m?re?te productivitatea
 • ?tiu cum s?abordeze consultativ, nu agresiv, orice client, coleg sau colaborator
 • Devin persoane mai deschise ?i mai îndr?gite de colegi, prieteni ?i parteneri

Beneficii ''colaterale''

Beneficii ''colaterale''

Devin buni cunosc?tori ai psihologiei umane ?i implicit pot comunica mai eficient cu un num?r mai mare de oameni

Î?i îmbun?t??ec rela?iile sociale ?i mai ales familiale, ceea ce le confer? un tonus emo?ional mai bun ?i o productivitate sporit?

?tiu s? evite manipularea în orice situa?ie pentru c? î?i exerseaz? aten?ia în acest scop

Comunic? în scris (e-mail) mai atent , mai structurat ?i mai eficient

Pe termen lung

Pe termen lung, mai ales în urma aplic?rii programului de follow-up ?i al monitoriz?rii progresului, participan?ii se pot a?tepta la urm?toarele rezultate:

 • Ob?in performan?e de vânzare mai bune
 • Evit? sa fie p?c?li?i de cei care manipuleaza
 • Devin mae?tri ai argumenta?iei ?i ai folosirii limbajului subtil
 • Negociaz? afaceri mai bune
 • Scriu materiale de promovare de mare impact, care conving mai mul?i clien?i poten?iali s? cumpere
 • Se automotiveaz? mai u?or ?i îi motiveaz? mai u?or pe colegii, partenerii sau clien?ii cu care lucreaz?
 • Men?in vii pe termen lung rela?iile de afaceri pe care le stabiesc
 • Î?i monitorizeaz? ?i evalueaz? în mod continuu abilit??ile de persuasiune
 • Se informeaz? permanent despre cele mai bune practici de influen?are, mult timp dup? curs
 • Implementeaz? filosofia win-win în via?a lor ?i în rela?iile de afaceri
 • Caut? activ solu?ii pentru influen?area cu integritate chiar ?i în situa?ii manipulative
 • Î?i dezvolt? cea mai important? abilitate a liderului, care este influen?area
 • Î?i dezvolt? spiritul de echip? pentru c?  în?eleg efectele pe termen lung ale comunic?rii ineficiente
 • Î?i dezvolt? carisma ?i abilit??ile de coaching în rela?iile de munc?
 • Se bazeaz? mai mult pe networking pentru a ob?ine rezultate de business
 • Devin buni vorbitori publici ?i pot controla dinamica de grup cu abilit??ile de persuasiune dobândite
 • R?mân mereu în control pentru c? ?tiu care este setul complet de abilit??i de influen?are pe care e nevoie s? le dezvol?i

Sistemul PBP

Sistemul PBP

Cele 6 abilit??i dezvoltate în cursul PBP sunt:

Claritatea - Stabilirea cu claritatea a obiectivelor de negociere

Foarte important? pentru preg?tirea negocierilor importante. 2 minute petrecute r?spunzînd la 6 întreb?ri înaintea întâlnirii se pot traduce în foarte mul?i bani câ?tiga?i.

Aten?ia – Orientarea acuit??ii în comunicare la detaliile care conteaz? (verbale ?i nonverbale)

Esen?ial? pentru a face diferen?a dintre comunicarea verbal? ?i cea paraverbal?, respectiv nonverbal?, ceea ce duce la interpretarea corect? a semnalelor de cump?rare sau rezisten??

Armonizarea – sincronizarea gândurilor ?i comportamentelor cu interlocutorulAceasta este cheia rela?ion?rii bune între oameni ?i baza persuasiunii. Odat? st?pânit?, o putem folosi pentru argumentare ?i prezentarea produselor sau ideilor.

Argumentarea – structurarea inteligent? ?i în secven?? logic? a argumentelor
Din cauza condi?ion?rilor din ?coal?, majoritatea oamenilor de afaceri argumenteaz? slab sau f?r? efect. Secretul este schimbarea ordinii argumentelor.

Aceast? abilitate presupune monitorizarea progresului convingerii atât în timp real cât ?i dup? întâlnire, astfel încât la urm?toarea întâlnire s? ?tii exact ce se poate ob?ine ?i ce nu

Controlul – urm?rirea procesului de persuasiune în evolu?ie prin evaluarea fiecarei intalniri importante cu ajutorul unui set de intrebari inteligente

Sinergia - abilitatea de a combina inteligent cele 5 competente de mai sus in procesul persuasiv

Aceas? abilitate odat? st?pânit? este marca maestrului în persuasiune, pentru c? el poate folosi cele 5 abilit??i dozat ?i elegant

Ce are unic PBP

Ce are unic PBP

În afar? de premiera în România (franciz? de training cu autor autohton), PBP ofer? 3 lucruri foarte concrete ?i originale:

1. Surprinderea celor dou? momente cheie în arta convingerii: în timp real ?i pe termen lung, în acela?i model integrat. Odat? dobândite cele 6 abilit??i, ele pot fi folosite atât în timp real cât ?i pe termen lung, pentru fructificarea rela?iilor importante.

Modelul integrativ de persuasiune (schema complet? a celor 3 abilit??i pentru persuasiunea pe termen lung ?i a celor 3 pentru persuasiunea pe termen scurt) În acest model persuasiunea e privit?  ca proces, nu ca eveniment – cu cele 3 momente cheie: Inainte, In timpul si Dup?.

2. Originalitatea conceptelor

Acest program de training se bazeaz? pe un set de concepte originale dezvoltate de autorul Andy Szekely:
Strategia delta de persuasiune (singurele 3 abilit??i de care ai nevoie dup? ce interlocutorul se afl? în fa?a ta)
Modelul jurnalistic de comunicare (ordinea corect? a argumentelor)

Modelul CAP de evaluare a convingerii (propriul CRM pentru top 10 rela?ii)

3. Sistemul de livrare cu Follow UP, unic în România

Participan?ii vor beneficia de urm?toarele avantaje:
a. livrarea in timpul cursului a unei experiente de invatare axata pe ABILITATI pe care le pot transforma in obiceiuri
b. Follow up - constand in materiale de sudiu audio, video si text livrate pe suport fizic, cu o frecven?? optim? pentru fixarea no?iunilor
c. au acces nelimitat la siteul de resurse unde pot pune intrebari si pe care completeaza si chestionarul de evaluare in urma trainingului

Metodologie

Metodologie

PBP este un training ce se concentreaz? pe exersarea de abilit??i, care sunt practicate în minim 20 de exerci?ii ?i experien?e ghidate (peste 50% din durata trainingului, câte 2-4 exerci?ii în fiecare modul de 90 de minute).

Kitul de training cuprinde:

 • un manual de training
 • un set flashcarduri
 • o pagina cu formular on-line de feedback in urma cursului, din care sa rezulte nivelul de livrare si calitatea cursului
 • o diploma oficiala a cursului semnata de licen?iator si de trainer

Sistemul de follow-up cuprinde:

10 ore de materiale audio cu peste 400 de pagini de material transcris atasat (con?inutul materialelor audio transcris) .

Mai exact, sunt 5 cduri duble care se livreaza direct la adresa cursantului - fiecare CD dublu descrie in detaliu cate o abilitate înv??at? in training

O pagina on-line de tip forum pe care vor fi postate resurse si participantii vor putea comenta/pune intrebari la care trainerii licentiati si licentiatorul (Andy Szekely) raspund periodic

O secven?? de e-mailuri periodice (dou? pe s?pt?mân?)  în care participan?ilor li se reamintesc idei din curs ?i li se pot da (op?ional) minichestionare pentru monitorizarea progresului (acumularea de informa?ii de pe CD-uri ?i rezultate ob?inute din practic?)

Cui se adreseaz? acest curs:

Cui se adreseaz? acest curs:

 • vânz?tori cu minim un an de experien??
 • area sales manageri ?i directori de vânz?ri
 • lideri de echipe ?i manageri
 • antreprenori, consultan?i ?i freelanceri
 • coachi ?i facilitatori, traineri ?i speakeri
 • orice persoan? interesat? s? î?i dezvolte abilit??ile de influen?are ?i convingere

Domenii de aplicare:

Domenii de aplicare:

 • Vanzari & Negocieri
 • Personal Branding
 • Networking & Business Development
 • Marketing & Advertising
 • Business Writing
 • Coaching & Consulting
 • Training & Public Speaking
 • Management, Recruting & Delegare

Clienti

Clienti

Tehnicile de persuasiune ?i exerci?iile marca Andy Szekely care se regasesc in acest program au fost predate in Romania ?i în mai multe tari Europene, S.U.A., China ?i Canada la o serie de companii ?i organiza?ii dintre care amintim:

BCR
Alianz - Tiriac
Banca Transilvania
Aegon Romania
Dacia -Renault
Avon Cosmetics
Coca Cola
Fujitsu
IBM
Proton (Vodafone)
Cambric
LMS 
Softwin
Clark-Morgan (China)
Success Strategies (Canada)
NLP University (SUA)
Institutul Roman de Training (Romania)
CODECS (Romania)
Evenda (Moldova)
Clubul Intreprinzatorului Roman
Business Days (Romania)
Servier Pharma
Novonordisk
Sanofi Aventis

 

Testimoniale

Gina Calagiu - Antreprenor, consultant strategic

“Am aflat despre modelul integrativ de persuasiune în bootcamp. De fapt pentru asta am venit aici. Cine nu î?i dore?te un mic avantaj când se afl? într-o negociere de afaceri sau chiar într-o rela?ie personal?? Acum am acest avantaj. Este un concept complex, îns? eu îl am pe o singur? foaie de hârtie. ?tiu cum s? ac?ionez la nivel strategic, tactic ?i opera?ional. Acum am o strategie de ac?iune ?i interac?iune ?i un model de evaluare.”

Roberta Ioachim - Head of training department

Modelul integrativ al principiilor persuasiunii bazat pe  (Obiective),  ( cei 3 A - Acuitate, Armonizare, Argumentare) si   (Evaluare) reuseste sa surprinda atat teoretic descriptiv, cat si la nivel de asimilare practica elementele de care avem nevoie atunci cand intentia noastra este de a comunica autentic si convingator cu cei de care ne pasa.Toate cele trei componente “geometrice” sunt esentiale. Prin ele ajungi sa intelegi procesul persuasiunii ca un tot din care valoarea implicita infloreste. Aceasta doar daca fiecare dintre noi isi asuma dreptul si responsabilitatea de a isi identifica segmentele prioritare de perfectionat si de a le ingriji cu perseverenta, constant si complet.

Laszlo Fodor - Antreprenor

“Este o hart? complex? ?i complet? a negocierii ce te ajut? s? î?i stabile?ti exact punctul de plecare, punctul de sosire, drumul ecologic ?i resursele/ac?iunile necesare atingerii obiectivului. Ai în mân? o busol? ce arat? exact pasul urm?tor, tot ce ai de f?cut e s? devii con?tient unde te afli pe hart? în fiecare moment ?i s? parcurgi drumul pân? la cap?t.”

Silvia Sirb - Business consultant, Ex-CEO Aegon Romania

“Eu recunosc c?, chiar dac? aveam mul?i ani de practic? în afaceri, nu am stat s? în?eleg ?i s? analizez dac? eram atent? si de?ineam cât mai multe informa?ii relevante ?i “trucuri permise” pentru a ob?ine ceea ce doream dintr-o negociere. Acum, aplicând modelul integrativ de persuasiune, ?tiu sigur c? nu îmi scap? nimic important ?i m? simt mult mai puternic?. Chiar ?i dac? a? avea doar avantajul c?, astfel, stima de sine mi se înt?re?te ?i a? fi câ?tig?toare. Practic îns? ob?in mult mai mult, anume rezultatul pe care mi-l doresc, într-un mod elegant, etic ?i u?or.”

Florin Ardelean - LLS, Clinical operations director, companie farmaceutica

“Persuasiunea este o form? de mânuire (handling) a celui din fa?a ta, aducându-l mai aproape de adev?rul t?u, acela?i cu adev?rul lui. “De ce-cum-ce” a f?cut diferen?a în câteva d??i ?i mi-a ordonat gândirea spre a m? face mai bine în?eles, de?i oricui îi este mai la îndemân? s? vin? dintr-un început cu un “cum” preg?tit îndelungat în ore de training sau în via?a de zi cu zi."

Lumini?a Ristea - General Manager, NEXIA România

“Pentru mine Modelul integrativ de persuasiune a venit la momentul de r?scruce când eram preg?tit? s?-mi schimb atitudinea ?i s? cresc organiza?ia din care fac parte. M-a impresionat puterea de modelare într-o schem? grafic? prietenoas? ?i accesibil? pe de o parte ?i pe de alt? parte multitudinea de domenii de aplica?ii: marketing, management, vânz?ri, public speaking, coaching, dezvoltare personal? individual?.”

Cristina MIRCEA - Director Executiv ACCOUNTING & ACCESS SYSTEMS s.r.l. IASI

Am gasit in acest model cunoastere extinsa purificata pana la esenta, rigoare si - in acelasi timp - flexibilitatea de a primi nuantele personale dictate de contexte diferite si utilizatori diferiti. Uimitor si surprinzator, acest instrument m-a ajutat sa identific in situatii aparent perdante pentru mine, zone care imi puteau oferi avantaje si reveniri negandite pana atunci. Chiar si ca analiza retrospectiva, beneficiul a fost imens.

Trainerii Licentiati PBP

Alexandra Pârlogea - Trainer Licen?iat Powerful Business Persuasion

Peste 5 ani experienta profesionala in domeniul educatiei (formale si non-formale)
Trainer certificat CNFPA.
Facilitator in Booctamp (Andy Szekely signature event)
Membru in Scoala de Valori si expert in propria viata, absolventa a Facultatii de Litere, instructor sportiv, tehnician maseur, practicant pasionat de 5 ritmuri, scriitor de ocazie, instigator la introspectie, creator de contexte, trainer si coach, imi hranesc cu generozitate.
Valorile fundamentale - Autocunoasterea, Autenticitatea si Contributia.

C?lin Iepure - Trainer Licen?iat Powerful Business Persuasion

Consultant in business, Calin este fondator în cadrul primului club Toastmasters din Romania – una dintre cele mai importante organiza?ii de public speaking ?i leadership din lume.
Este castigatorul Concursului Na?ional de Discursuri - Cluj-Napoca 2011 si membru in juriu la numeroase competitii de profil.
Ca speaker al evenimentelor Business Days, sus?ine traininguri pe teme legate de arta vorbitului in public, leadership, antreprenoriat, management si folosirea mediului online pentru dezvoltarea afacerii.

Citatul s?u preferat este: “Secretul succesului in viata este sa fii pregatit atunci cand a venit timpul!” – Benjamin Disraeli.

Carmen ?orici - Trainer Licen?iat Powerful Business Persuasion


De 13 ani sunt administrator al unei firme mici care are in derulare contracte cu companii foarte mari.
 In aceste conditii am fost nevoita sa fac fata multor provocari, in negocieri , in recrutarea personalului.
Solutia a fost o instruire permanenta prin cursuri si workshop-uri ( Power Buisness Persuasion, Speeker Elite, Speeker Mastery, absolvent certificat NLP practitioner, actual master, membru al grupului John Maxell Team).
Firma mea s-a dezvoltat in ultimii ani si urmeaza un drum ascendent, iar eu am inceput sa imi indrept atentia catre activitati individuale, ca cea de trainer , intelegand din experienta mea, necesitatea informarii si pregatirii in afaceri (mai ales cand esti la inceput, cand reprezinti o firma mica cu vise mari )si nu numai, ci si in viata de famile, in relatiile
cu colegii si prietenii.

Andrei Groza - Trainer Licen?iat Powerful Business Persuasion

Pasionat de munte ?i aventur? în natur?.
Experien?? 8 ani în vânz?ri, 6 ani în Telecom (Orange Romania SA, unde am f?cut ?i Customer Care Service) ?i 2 ani în Asigur?ri ( Eureko Group ?i Allianz Tiriac ).
Membru în comunitatea de bootcamperi în urma particip?rii la Speaker Mastery BC, participant ?i absolvent la multiple cursuri ?i training-uri de vânz?ri, negociere, comunicare, NLP.
Vorbesc engleza, franceza ?i italiana.

Raluca Moisi - Trainer Licen?iat Powerful Business


Raluca are peste 5 ani de experienta in vanzari de servicii, 3 ani de experienta in PR, comunicare on-line ?i de gestionare a evenimentelor. 
In 2010 a inceput sa practice vorbitul în public ?i leadearship-ul în cadrul Toastmasters. Din 2013 este presedinte al clubului Toastmasters Cluj, tot din 2013 este certificata CNFPA în educa?ie ?i formare si este trainer certificat de Andy Szekely, în Powerful Business Persuasion.

Raluca este specializata în design de afaceri, influen?? ?i persuasiune, vorbit in public ?i leadership.

Florin Rotaru - Trainer Licen?iat Powerful Business Persuasion


11 de experien?? în project management.

Florin s-a format în 17 ani în 6 industrii atât în ?ar? cât ?i peste hotare.
Inspir? oamenii s? viseze mai mult, s? înve?e mai mult, s? fac? mai mult ?i s? devin? mai mult. Ajut? leaderii: s? conduc? autentic, s? descopere punctele forte ale oamenilor, s? pun? persoana potrivit? la locul potrivit.<
Facilitator în Bootcamp Univestity
Conduc?torul programului de dezvoltare personal? din Enea Romania.

Claudia Munteanu - Trainer Licen?iat Powerful Business


Indragostita de vanzari- lucrez in vanzarile "mari" de peste 12 ani De ce vanzari? - pentru ca este calea cea mai rapida sa cunosti o multime de oameni cu povesti de succes.Am renuntat la functia de Director de Vanzari pentru a fi in piata, fata-in fata cu clientul.
Din 2007 particip la BootCamp, mai intai ca simplu participant, apoi ca facilitator.
Formari : NLP practitioner, LAB PROFILE consultant.

Motto-ul meu : Atitudinea, si nu aptitudiea creeaza altitudinea

Zoia Z?rnescu - Trainer Licentiat Powerful Business Persuasion

Zoia Z?rnescu este trainer experimentat, specialist în programe de tip Soft Skills.

Ea pregate?te echipe de vânz?ri (customer service ?i comunicare) ?i echipe de manageri (sales management & coaching).
Din 2007 a început un program de dezvoltare personal? ?i profesional? al?turi de Andy Szekely – BootCamp University, din 2008 face parte din echipa de facilitatori în BootCamp, iar din 2012 este unul dintre trainerii seniori în acest program.

Form?ri: Formator certificat de Ministerul Muncii, NLP Practitioner ?i LAB
Profile consultant.

 

...